webinar register page

Webinar banner
Võlakirjainvesteering kui alternatiiv aktsiatele
Investeerimisest räägitakse sageli aktsiainvesteeringute valguses. Riskide hajutamise eesmärgil on võimalik investeerimisportfelli mitmekesistada ka muude instrumentidega, mille üheks võimaluseks on võlakirjad. Seminar annab ülevaate võlakirjast kui alternatiivsest investeerimisvõimalusest, selle eelistest ja puudustest. Toome välja põhiprintsiibid, millest lähtuvalt sobilikke võlakirju valida. Lisaks tutvustatakse peamisi globaalseid trende võlakirjaturgudel ning vaatame, kuidas on seni läinud kohaliku Balti turu võlakirjadel.

Seminar on suunatud nii alustavale kui ka edasijõudnud investorile, kellel on huvi täiendavate investeerimisvõimaluste vastu.

Mar 29, 2022 05:30 PM in Helsinki

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Sander Pikkel.